Cvičíme s dětmi na bazéně.

PLAVÁNÍ JE URČENO POUZE DĚTEM,KTERÉ DOCHÁZEJÍ K NÁM NA CVIČENÍ

Našim cílem je podpora samostatnosti a důvěry ve vodním prostředí, pozitivní vliv na tělesný a motorický vývoj dětí a v neposlední řadě otužilost a posílení svalů.Zaměřujeme se na prožitkové činnosti dětí a rodičů ve spojení s vodou a na nácvik prvotních plaveckých dovedností.Plaveme celou hodinu a součástí cvičení na bazéně je také návštěva sauny vyhřáté na příjemných 52 stupňů. Cena pro členy MC Smíšek,z.s. činí 120 Kč. Informace o volných místech na  tel.732428586.Cvičení na bazéně vede certifikovaná instruktorka plavání.