GPDR  v MC Smíšek,z.s. 

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GPDR v MC Smíšek,z.s.,Aviatiků 1522/20,Ostrava
 
Zpracování veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:
 
1. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb našeho centra.
 
2. Osobní údaje nám svěřené:
- chráníme před zneužitím dalšími osobami,neposkytujeme dalším osobám,či organizacím,
vyjma zákonem stanovenné povinnosti
 
- likvidujeme poté,kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služeb našeho centra
 
Veškeré osobní údaje,které požadujeme o všech ,kdo se účasní naší programové nabídky a našich služeb,zpracováváme proto,aby všichni měli včasné informace o programech a službách našeho centra a mohli je využívat.Zpracování osobních dat podléhá pravidlům uvedených na našich webových stránkách.
 

Zásady ochrany osobních údajů.

 

MC SMÍŠEK,z.s.

IČO: 22691561

Sídlo provozovny : Paskovská 664/31,Ostrava-Hrabová

e-mail: iveta.ivanska@seznam.cz

tel.: 732428586

dále jen „Správce“

 

Vážení klienti, abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

- Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich registrací do kurzů.

Zpracovávám vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

- Právním důvodem tohoto zpracování je registrace a účast v kurzech pořádaných MC SMÍŠEK, z.s. Uvedené  osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu 5 let.

- Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Abych vás mohla informovat o aktuálních nabídkách kurzů a akcí , zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

-  Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

- Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

- Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

- Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.

 

V Ostravě dne 1.1.2019

 

Správce

Iveta Ivanská

předsedkyně MC Smíšek,z.s.